Skip to main content

Ekspozicija značenje

šta znači Ekspozicija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ekspozicija (latinski expositio) izlaganje, izložba umetničkih stvari i dr.; položaj prema vazduhu i suncu, izlaganje svetlosti; pričanje, izlaganje, razlaganje, prikazivanje, razvijanje jednog pojma, objašnjenje, tumačenje; u drami: prvi od tri glavna dela drame, u kojem se upoznajemo sa povodom dramske radnje i sa licima koja se u drami pojavljuju.

Reč Ekspozicija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. еxпоситио) излагање, изложба уметничких ствари и др.; положај према ваздуху и сунцу, излагање светлости; причање, излагање, разлагање, приказивање, развијање једног појма, објашњење, тумачење; у драми: први од три главна дела драме, у којем се упознајемо са поводом драмске радње и са лицима која се у драми појављују.


Eksplicitno Pojam eksplicitno predstavlja termin koji se pretežno koristi u knjiže...
Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil ov eksče...
Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti; bodriti, ...
Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nadraženost, ...
Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstrekljiv, ko...
Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Sve reči na slovo e