Skip to main content

Ekstaza značenje

šta znači Ekstaza

Na latinici: Definicija i značenje reči Ekstaza (fč. ek iz stasis pomeranje) zanos, ushićenje, oduševljenje, osećanje beskrajne radosti; najviši stepen ushićenosti, blizak ludilu, u kojem se postojanje čoveka stapa u jedno jedino osećanje kada se duša sjedinjuje sa bogom; u tome stanju, po Plotinu, čovek postaje čisto duhovno biće koje je došlo u neposredan dodir sa božanstvom, sa apsolutnim.

Reč Ekstaza sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фч. ек из стасис померање) занос, усхићење, одушевљење, осећање бескрајне радости; највиши степен усхићености, близак лудилу, у којем се постојање човека стапа у једно једино осећање када се душа сједињује са богом; у томе стању, по Плотину, човек постаје чисто духовно биће које је дошло у непосредан додир са божанством, са апсолутним.


Eksplicitno Pojam eksplicitno predstavlja termin koji se pretežno koristi u knjiže...
Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil ov eksče...
Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti; bodriti, ...
Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nadraženost, ...
Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstrekljiv, ko...
Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Sve reči na slovo e