Skip to main content

Ekstremizam značenje

Šta znači Ekstremizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Ekstremizam (latinski) preteranost, nepopustlji-vost, nepomirljivost (u držanju, u nekom gledištu i sl.).

Reč Ekstremizam napisana unazad: mazimertske

Ekstremizam se sastoji od 11 slova.

Šta je Ekstremizam

На Ћирилици: (лат.) претераност, непопустљи-вост, непомирљивост (у држању, у неком гледишту и сл.).

Slično: 
Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil ov eksče...
Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti; bodriti, ...
Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nadraženost, ...
Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstrekljiv, ko...
Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Ekscitancije pl. med. sredstva za razdraživanje. ...
Sve reči na slovo E