Skip to main content

Ekstremizam značenje

šta znači Ekstremizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Ekstremizam (latinski) preteranost, nepopustlji-vost, nepomirljivost (u držanju, u nekom gledištu i sl.).

Reč Ekstremizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат.) претераност, непопустљи-вост, непомирљивост (у држању, у неком гледишту и сл.).


Eksplicitno Pojam eksplicitno predstavlja termin koji se pretežno koristi u knjiže...
Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil ov eksče...
Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti; bodriti, ...
Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nadraženost, ...
Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstrekljiv, ko...
Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Sve reči na slovo e