Skip to main content

Ekstremizam značenje

Šta znači Ekstremizam


Ekstremizam

latinica:

Definicija i značenje reči Ekstremizam (latinski) preteranost, nepopustljivost, nepomirljivost (u držanju, u nekom gledištu i sl.).

Reč Ekstremizam napisana unazad: mazimertske

Ekstremizam se sastoji od 11 slova.

sta je Ekstremizam

Slično:
Šta znači Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil...
Šta znači Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti;...
Šta znači Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nad...
Šta znači Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstr...
Šta znači Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Šta znači Ekscitancije pl. med. sredstva za razdraživanje. ...