Skip to main content

Enehem značenje

šta znači Enehem

Na latinici: Definicija i značenje reči Enehem (od grčke reči: ep- u, echo zvuk, jeka, enechema) "ed. zujanje u ušima.

Reč Enehem sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. еп- у, ецхо звук, јека, енецхема) "ед. зујање у ушима.


Enehem "ed. zujanje u ušima....
Energičav koji pokazuje ili ima energiju; radan, delatan, delotvoran, krepak, ...
Energizam fil. etičko shvatanje koje najviše dobro ne gleda u subjek-tivnim p...
Energida fiziol. jezgro i telo ćelije ili pojedina jezgra u sincitijumu zaje...
Energetika koji proučava prenošenje i pretvaranje energije, tj. ekonomske iskor...
Energetizam idealističko učenje prema kome se sve materijalne i duhovne pojave ...
Sve reči na slovo e