Skip to main content

Energetizam značenje

šta znači Energetizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Energetizam (od grčke reči: energeia delatnost, radinost) idealističko učenje prema kome se sve materijalne i duhovne pojave svode na ispoljavanje energije.

Reč Energetizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. енергеиа делатност, радиност) идеалистичко учење према коме се све материјалне и духовне појаве своде на испољавање енергије.


Enehem "ed. zujanje u ušima....
Energičav koji pokazuje ili ima energiju; radan, delatan, delotvoran, krepak, ...
Energizam fil. etičko shvatanje koje najviše dobro ne gleda u subjek-tivnim p...
Energida fiziol. jezgro i telo ćelije ili pojedina jezgra u sincitijumu zaje...
Energetika koji proučava prenošenje i pretvaranje energije, tj. ekonomske iskor...
Energetizam idealističko učenje prema kome se sve materijalne i duhovne pojave ...
Sve reči na slovo e