Skip to main content

Energida značenje

šta znači Energida

Na latinici: Definicija i značenje reči Energida (od grčke reči: en-ergeia)daziologija: jezgro i telo ćelije ili pojedina jezgra u sincitijumu zajedno sa protoplazmom; ćelija kao fi-ziološka jedinica.

Reč Energida sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. ен-ергеиа) физиол. језгро и тело ћелије или поједина језгра у синцитијуму заједно са протоплазмом; ћелија као фи-зиолошка јединица.


Enehem "ed. zujanje u ušima....
Energičav koji pokazuje ili ima energiju; radan, delatan, delotvoran, krepak, ...
Energizam fil. etičko shvatanje koje najviše dobro ne gleda u subjek-tivnim p...
Energida fiziol. jezgro i telo ćelije ili pojedina jezgra u sincitijumu zaje...
Energetika koji proučava prenošenje i pretvaranje energije, tj. ekonomske iskor...
Energetizam idealističko učenje prema kome se sve materijalne i duhovne pojave ...
Sve reči na slovo e