Skip to main content

Energizam značenje

šta znači Energizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Energizam (od grčke reči: energeia) fil. etičko shvatanje koje najviše dobro ne gleda u subjek-tivnim pokretima i uzbuđenjima, nego u objektivnoj sadržini života, u izvesnoj afirmaciji života, u punom razvitku i potpunoj delatnosti svih vrlina i svih stvarnih vrednosti.

Reč Energizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. енергеиа) фил. етичко схватање које највише добро не гледа у субјек-тивним покретима и узбуђењима, него у објективној садржини живота, у извесној афирмацији живота, у пуном развитку и потпуној делатности свих врлина и свих стварних вредности.


Enehem "ed. zujanje u ušima....
Energičav koji pokazuje ili ima energiju; radan, delatan, delotvoran, krepak, ...
Energizam fil. etičko shvatanje koje najviše dobro ne gleda u subjek-tivnim p...
Energida fiziol. jezgro i telo ćelije ili pojedina jezgra u sincitijumu zaje...
Energetika koji proučava prenošenje i pretvaranje energije, tj. ekonomske iskor...
Energetizam idealističko učenje prema kome se sve materijalne i duhovne pojave ...
Sve reči na slovo e