Skip to main content

Energija značenje

šta znači Energija

Na latinici: Definicija i značenje reči Energija (od grčke reči: ep- u, ergon delo, rad, energeia) 1. delatnost, radinost; 2.fizika: sposobnost za vršenje rada; kinetička ili aktuelna energija energija kretanja,to jest sposobnost mase da izvrši rad usled svoje pokrenuto-sti; potencijalna energija sposobnost za vršenje rada koju ima masa na osnovu svoga položaja, kad je dignuta iznad tla i sposobna da pada. Oblici energije su: toplotna, magnetna, električna energija. Princip (ili: zakon) održanja energije: ,,.. Priroda kao celina ima zalihu energije koja se nikako ne može ni povećati ni smanjiti, dakle, količina energije u neorganskoj prirodi... je večna i nepromenljive" (Helmholc); 3. fil. Aristotel razlikuje energeia (latinski actus) što znači: stvarnost, oblik, suština, i dynamis (latinski potentia) što znači: mogućnost, materija.

Reč Energija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. еп- у, ергон дело, рад, енергеиа) 1. делатност, радиност; 2. физ. способност за вршење рада; кинетичка или актуелна енергија енергија кретања, тј. способност масе да изврши рад услед своје покренуто-сти; потенцијална енергија способност за вршење рада коју има маса на основу свога положаја, кад је дигнута изнад тла и способна да пада. Облици енергије су: топлотна, магнетна, електрична енергија. Принцип (или: закон) одржања енергије: ,,.. Природа као целина има залиху енергије која се никако не може ни повећати ни смањити, дакле, количина енергије у неорганској природи... је вечна и непроменљиве" (Хелмхолц); 3. фил. Аристотел разликује енергеиа (лат. ацтус) што значи: стварност, облик, суштина, и дyнамис (лат. потентиа) што значи: могућност, материја.


Enehem "ed. zujanje u ušima....
Energičav koji pokazuje ili ima energiju; radan, delatan, delotvoran, krepak, ...
Energizam fil. etičko shvatanje koje najviše dobro ne gleda u subjek-tivnim p...
Energida fiziol. jezgro i telo ćelije ili pojedina jezgra u sincitijumu zaje...
Energetika koji proučava prenošenje i pretvaranje energije, tj. ekonomske iskor...
Energetizam idealističko učenje prema kome se sve materijalne i duhovne pojave ...
Sve reči na slovo e