Skip to main content

Ženevska konvencija značenje

šta znači Ženevska konvencija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ženevska konvencija međunarodni ugovor, sklopljen 22. V111 1864. u Ženevi, u cilju poboljšanja sudbine ranjenih i bolesnih na bojnom polju; ovaj ugovor, obnovljen i dopunjen 6. VI 1906, proteže se na negovanje i zaštitu bolesnih zarobljenika, a potpisalo ga je mnogo država. Posle II svetskog rata, 12. UŠ 1949, donete su četiri nove Ženevske konvencije: 1. Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu, 2. Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomnika oružanih snaga na moru, 3. Konvencija o postupanju sa ratnim zarobljenicima, 4. Konvencija o zaštiti građanskih lica za vreme rata.

Reč Ženevska konvencija sastoji se od 19 slova.

На Ћирилици: међународни уговор, склопљен 22. В111 1864. у Женеви, у циљу побољшања судбине рањених и болесних на бојном пољу; овај уговор, обновљен и допуњен 6. ВИ 1906, протеже се на неговање и заштиту болесних заробљеника, а потписало га је много држава. После ИИ светског рата, 12. УШ 1949, донете су четири нове Женевске конвенције: 1. Конвенција за побољшање положаја рањеника и болесника у оружаним снагама у рату, 2. Конвенција за побољшање положаја рањеника, болесника и бродоломника оружаних снага на мору, 3. Конвенција о поступању са ратним заробљеницима, 4. Конвенција о заштити грађанских лица за време рата.


Enehem "ed. zujanje u ušima....
Energičav koji pokazuje ili ima energiju; radan, delatan, delotvoran, krepak, ...
Energizam fil. etičko shvatanje koje najviše dobro ne gleda u subjek-tivnim p...
Energida fiziol. jezgro i telo ćelije ili pojedina jezgra u sincitijumu zaje...
Energetika koji proučava prenošenje i pretvaranje energije, tj. ekonomske iskor...
Energetizam idealističko učenje prema kome se sve materijalne i duhovne pojave ...
Sve reči na slovo e