Skip to main content

Ženevska konvencija značenje

Šta znači Ženevska konvencija


Ženevska konvencija

latinica:

Definicija i značenje reči Ženevska konvencija međunarodni ugovor, sklopljen 22. V111 1864. u Ženevi, u cilju poboljšanja sudbine ranjenih i bolesnih na bojnom polju; ovaj ugovor, obnovljen i dopunjen 6. VI 1906, proteže se na negovanje i zaštitu bolesnih zarobljenika, a potpisalo ga je mnogo država. Posle II svetskog rata, 12. UŠ 1949, donete su četiri nove Ženevske konvencije: 1. Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu, 2. Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomnika oružanih snaga na moru, 3. Konvencija o postupanju sa ratnim zarobljenicima, 4. Konvencija o zaštiti građanskih lica za vreme rata.

Reč Ženevska konvencija napisana unazad: ajicnevnok aksveneŽ

Ženevska konvencija se sastoji od 19 slova.

sta je Ženevska konvencija

Slično:
Šta znači Zenitizam filozofija jedne, u V veku u Kini osnovane, a u HŠ presađ...
Šta znači Zenitalan koji se nalazi u zenitu, tj. tačno nad temenom posmatrača,...
Šta znači Zenit najviša tačka na nebu, ona koja stoji vertikalno nad temen...
Šta znači Zenđiluk bogatstvo, blagostanje....
Šta znači Zend-Avesta „živa reč", sveta knjiga zendskog naroda, tj. starih Pers...
Šta znači Zend stari persijski jezik, onaj kojim je napisana Zend-Avesta...