Skip to main content

Feud značenje

šta znači Feud

Na latinici: Definicija i značenje reči Feud (od latinske reči: feudum) u sred. veku: kletvenič-ko dobro, leno, imanje koje su davali u naslednu svojinu i na uživanje, npr. vladari vitezovima, uz obavezu vernosti i pomaganja u ratu (osnova srednjovekovnog društvenog uređenja).

Reč Feud napisana unazad: feud i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (нлат. феудум) у сред. веку: клетвенич-ко добро, лено, имање које су давали у наследну својину и на уживање, нпр. владари витезовима, уз обавезу верности и помагања у рату (основа средњовековног друштвеног уређења).

Slično: 
Feudalci pristalice feuda-lizma i nazadnjaštva; naročito: pristalice utvrđiva...
Feudalni kletvenički, pronijarski, vlastelinski; srednjovekovni, nazadan; feu...
Feudalizam kletveništvo; vlastelinstvo, vlast plemića ; privrženost ovome sist...
Feud u sred. veku: kletvenič-ko dobro, leno, imanje koje su davali u nasl...
Sve reči na slovo f