Skip to main content

Feudalizam značenje

šta znači Feudalizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Feudalizam (od latinske reči: feudum) kletveništvo; vlastelinstvo, vlast plemića (oblik uređenja u kome su seljaci vezani za zemlju koja nije njihova nego pripada plemstvu); privrženost ovome sistemu.

Reč Feudalizam napisana unazad: feudalizam i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. феудум) клетвеништво; властелинство, власт племића (облик уређења у коме су сељаци везани за земљу која није њихова него припада племству); приврженост овоме систему.

Slično: 
Feudalci pristalice feuda-lizma i nazadnjaštva; naročito: pristalice utvrđiva...
Feudalni kletvenički, pronijarski, vlastelinski; srednjovekovni, nazadan; feu...
Feudalizam kletveništvo; vlastelinstvo, vlast plemića ; privrženost ovome sist...
Feud u sred. veku: kletvenič-ko dobro, leno, imanje koje su davali u nasl...
Sve reči na slovo f