Skip to main content

Feudalni značenje

šta znači Feudalni

Na latinici: Definicija i značenje reči Feudalni (od latinske reči: feudalis) kletvenički, pronijarski, vlastelinski; srednjovekovni, nazadan; feudalne pravo pravo feuda; takođe: svako pravo koje se osniva na zastarelim shvatanjima; feudalni sistem v. feudalizam.

Reč Feudalni napisana unazad: feudalni i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. феудалис) клетвенички, пронијарски, властелински; средњовековни, назадан; феудалне право право феуда; такође: свако право које се оснива на застарелим схватањима; феудални систем в. феудализам.

Slično: 
Feudalci pristalice feuda-lizma i nazadnjaštva; naročito: pristalice utvrđiva...
Feudalni kletvenički, pronijarski, vlastelinski; srednjovekovni, nazadan; feu...
Feudalizam kletveništvo; vlastelinstvo, vlast plemića ; privrženost ovome sist...
Feud u sred. veku: kletvenič-ko dobro, leno, imanje koje su davali u nasl...
Sve reči na slovo f