Skip to main content

Feudalci značenje

šta znači Feudalci

Na latinici: Definicija i značenje reči Feudalci (od latinske reči: feudum) pristalice feuda-lizma i nazadnjaštva; naročito: pristalice utvrđivanja vlasti i povlastice plemstva i velikih posednika.

Reč Feudalci napisana unazad: feudalci i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. феудум) присталице феуда-лизма и назадњаштва; нарочито: присталице утврђивања власти и повластице племства и великих поседника.

Slično: 
Feudalci pristalice feuda-lizma i nazadnjaštva; naročito: pristalice utvrđiva...
Feudalni kletvenički, pronijarski, vlastelinski; srednjovekovni, nazadan; feu...
Feudalizam kletveništvo; vlastelinstvo, vlast plemića ; privrženost ovome sist...
Feud u sred. veku: kletvenič-ko dobro, leno, imanje koje su davali u nasl...
Sve reči na slovo f