Skip to main content

Fideikomis značenje

šta znači Fideikomis

Na latinici: Definicija i značenje reči Fideikomis (latinski fideicommissum ono što je dato na poverenje)pravo: nepokretno imanje koje, po želji zaveštavaoca, prelazi ne-razdeljeno i neotuđivo s kolena na koleno u istoj porodici, čime se omogućava opstanak te porodice kroz pokolenja

Reč Fideikomis napisana unazad: fideikomis i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. фидеицоммиссум оно што је дато на поверење) прав. непокретно имање које, по жељи завештаваоца, прелази не-раздељено и неотуђиво с колена на колено у истој породици, чиме се омогућава опстанак те породице кроз поколења

Slično: 
Fiducijar prav. privremeni primalac zaveštanja, koji ga, posle izvesnog vreme...
Fidija najveći grčki vajar iz Atine , savremenik Periklov; pod njegovim vo...
Fideikomitent prav. lice koje svojim zaveštanjem ostavlja i određuje fideikomis...
Fideikomis prav. nepokretno imanje koje, po želji zaveštavaoca, prelazi ne-raz...
Fideizam fil. pravac „čiste vere" koji je odbacivao svaku vezu religije, odno...
Sve reči na slovo f