Skip to main content

Fidija značenje

šta znači Fidija

Na latinici: Definicija i značenje reči Fidija (od grčke reči: Feidias) najveći grčki vajar iz Atine (oko 500—438. pre n. e.), savremenik Periklov; pod njegovim vođstvom podignut je Panteon; glavna dela: kipovi od zlata i slonove kosti Atine Partenos (za Partenon) i Zevsa (za hram u Olimpiji);figurativno: nedrstižno velik vajar.

Reč Fidija napisana unazad: fidija i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. Феидиас) највећи грчки вајар из Атине (око 500—438. пре н. е.), савременик Периклов; под његовим вођством подигнут је Пантеон; главна дела: кипови од злата и слонове кости Атине Партенос (за Партенон) и Зевса (за храм у Олимпији); фиг. недрстижно велик вајар.

Slično: 
Fiducijar prav. privremeni primalac zaveštanja, koji ga, posle izvesnog vreme...
Fidija najveći grčki vajar iz Atine , savremenik Periklov; pod njegovim vo...
Fideikomitent prav. lice koje svojim zaveštanjem ostavlja i određuje fideikomis...
Fideikomis prav. nepokretno imanje koje, po želji zaveštavaoca, prelazi ne-raz...
Fideizam fil. pravac „čiste vere" koji je odbacivao svaku vezu religije, odno...
Sve reči na slovo f