Skip to main content

Fiducijar značenje

šta znači Fiducijar

Na latinici: Definicija i značenje reči Fiducijar (latinski fiducijarius)pravo: privremeni primalac zaveštanja, koji ga, posle izvesnog vremena ili po ispunjenju nekog uslove, ima da preda drugom (fideikomi-saru).

Reč Fiducijar napisana unazad: fiducijar i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. фидуцијариус) прав. привремени прималац завештања, који га, после извесног времена или по испуњењу неког услове, има да преда другом (фидеикоми-сару).

Slično: 
Fiducijar prav. privremeni primalac zaveštanja, koji ga, posle izvesnog vreme...
Fidija najveći grčki vajar iz Atine , savremenik Periklov; pod njegovim vo...
Fideikomitent prav. lice koje svojim zaveštanjem ostavlja i određuje fideikomis...
Fideikomis prav. nepokretno imanje koje, po želji zaveštavaoca, prelazi ne-raz...
Fideizam fil. pravac „čiste vere" koji je odbacivao svaku vezu religije, odno...
Sve reči na slovo f