Skip to main content

Fideizam značenje

šta znači Fideizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Fideizam (latinski fides vera) fil. pravac „čiste vere" koji je odbacivao svaku vezu religije, odnosno teologije, sa filozofijom, i koji nije hteo da zna za filozofiju zasno-vanu na samom razumu; opšti naziv kod V. I. Lenjina za sve one elemente u filozof-skim učenjima koji otvoreno ili prikriveno ili po logičkoj doslednosti vode k religioznom shvatanju sveta.

Reč Fideizam napisana unazad: fideizam i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. фидес вера) фил. правац „чисте вере" који је одбацивао сваку везу религије, односно теологије, са филозофијом, и који није хтео да зна за филозофију засно-вану на самом разуму; општи назив код В. И. Лењина за све оне елементе у филозоф-ским учењима који отворено или прикривено или по логичкој доследности воде к религиозном схватању света.

Slično: 
Fiducijar prav. privremeni primalac zaveštanja, koji ga, posle izvesnog vreme...
Fidija najveći grčki vajar iz Atine , savremenik Periklov; pod njegovim vo...
Fideikomitent prav. lice koje svojim zaveštanjem ostavlja i određuje fideikomis...
Fideikomis prav. nepokretno imanje koje, po želji zaveštavaoca, prelazi ne-raz...
Fideizam fil. pravac „čiste vere" koji je odbacivao svaku vezu religije, odno...
Sve reči na slovo f