Skip to main content

Flagelanti značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski flagellantes) članovi katoličkog kalućerskog reda u XIII i XIV veku koji su sebe; s vremena na vreme, javno bičevali radi kazne za grehe.

Reč Flagelanti napisana unazad: itnalegalf i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. флагеллантес) чланови католичког калућерског реда у XИИИ и XИВ веку који су себе; с времена на време, јавно бичевали ради казне за грехе.

Slično: 
Flauta muz. drven duvački instrument, sa tokovima višim od tonova svih osta...
Flatulencija med. nadutost trbuha usled gasova....
Flaster med. melem namazan na naročitu tkaninu ....
Flankonada u mačevanju: bočni udarac....
Flankirati voj. udariti s boka, napadati s boka; zaštićavati s boka; utvrćivat...
Flanka bok, slabina; voj. bok, strana, krajnji deo krila vojske, krilo....
Sve reči na slovo f