Skip to main content

Flaster značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: emplastron,od nemačke reči: Pflaster)medicina: melem namazan na naročitu tkaninu (za spoljnu upotrebu).

Reč Flaster napisana unazad: retsalf i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. емпластрон, нем. Пфластер) мед. мелем намазан на нарочиту тканину (за спољну употребу).

Slično: 
Flauta muz. drven duvački instrument, sa tokovima višim od tonova svih osta...
Flatulencija med. nadutost trbuha usled gasova....
Flaster med. melem namazan na naročitu tkaninu ....
Flankonada u mačevanju: bočni udarac....
Flankirati voj. udariti s boka, napadati s boka; zaštićavati s boka; utvrćivat...
Flanka bok, slabina; voj. bok, strana, krajnji deo krila vojske, krilo....
Sve reči na slovo f