Skip to main content

Flankonada značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (fr. flanconnade) u mačevanju: bočni udarac.

Reč Flankonada napisana unazad: adanoknalf i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. фланцоннаде) у мачевању: бочни ударац.

Slično: 
Flauta muz. drven duvački instrument, sa tokovima višim od tonova svih osta...
Flatulencija med. nadutost trbuha usled gasova....
Flaster med. melem namazan na naročitu tkaninu ....
Flankonada u mačevanju: bočni udarac....
Flankirati voj. udariti s boka, napadati s boka; zaštićavati s boka; utvrćivat...
Flanka bok, slabina; voj. bok, strana, krajnji deo krila vojske, krilo....
Sve reči na slovo f