Skip to main content

Flanka značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (fr. flanc,od italijanske reči: flanco,od nemačke reči: Flanke) bok, slabina; vojska: bok, strana, krajnji deo krila vojske, krilo.

Reč Flanka napisana unazad: aknalf i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. фланц, итал. фланцо, нем. Фланке) бок, слабина; вој. бок, страна, крајњи део крила војске, крило.

Slično: 
Flauta muz. drven duvački instrument, sa tokovima višim od tonova svih osta...
Flatulencija med. nadutost trbuha usled gasova....
Flaster med. melem namazan na naročitu tkaninu ....
Flankonada u mačevanju: bočni udarac....
Flankirati voj. udariti s boka, napadati s boka; zaštićavati s boka; utvrćivat...
Flanka bok, slabina; voj. bok, strana, krajnji deo krila vojske, krilo....
Sve reči na slovo f