Skip to main content

Flauta značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (nem. Flote) muz. drven duvački instrument, sa tokovima višim od tonova svih ostalih drvenih instrumenata na duvanje (danas preovlađuje flauta od metala).

Reč Flauta napisana unazad: atualf i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нем. Флоте) муз. дрвен дувачки инструмент, са токовима вишим од тонова свих осталих дрвених инструмената на дување (данас преовлађује флаута од метала).

Slično: 
Flauta muz. drven duvački instrument, sa tokovima višim od tonova svih osta...
Flatulencija med. nadutost trbuha usled gasova....
Flaster med. melem namazan na naročitu tkaninu ....
Flankonada u mačevanju: bočni udarac....
Flankirati voj. udariti s boka, napadati s boka; zaštićavati s boka; utvrćivat...
Flanka bok, slabina; voj. bok, strana, krajnji deo krila vojske, krilo....
Sve reči na slovo f