Skip to main content

Flagelata značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od latinske reči: flagellata) pl.zoologija: bičari (praživotinje sa dugačkim, končastim protoplazmatičnim izraphtajima).

Reč Flagelata napisana unazad: atalegalf i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. флагеллата) пл. зоол. бичари (праживотиње са дугачким, кончастим протоплазматичним израпхтајима).

Slično: 
Flauta muz. drven duvački instrument, sa tokovima višim od tonova svih osta...
Flatulencija med. nadutost trbuha usled gasova....
Flaster med. melem namazan na naročitu tkaninu ....
Flankonada u mačevanju: bočni udarac....
Flankirati voj. udariti s boka, napadati s boka; zaštićavati s boka; utvrćivat...
Flanka bok, slabina; voj. bok, strana, krajnji deo krila vojske, krilo....
Sve reči na slovo f