Skip to main content

Flagicijum značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski flagitium)pravo: sramno delo, nečasno delo.

Reč Flagicijum napisana unazad: mujicigalf i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. флагитиум) прав. срамно дело, нечасно дело.

Slično: 
Flauta muz. drven duvački instrument, sa tokovima višim od tonova svih osta...
Flatulencija med. nadutost trbuha usled gasova....
Flaster med. melem namazan na naročitu tkaninu ....
Flankonada u mačevanju: bočni udarac....
Flankirati voj. udariti s boka, napadati s boka; zaštićavati s boka; utvrćivat...
Flanka bok, slabina; voj. bok, strana, krajnji deo krila vojske, krilo....
Sve reči na slovo f