Skip to main content

Flagrantan značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski flagrans) 1. koji gori, vatren, žestok; 2. očevidan, očit, koji bode oči, otvoren, nesumnjiv; in flagranti (latinski in flagranti sc. delicto) na delu,to jest uhvaćen.

Reč Flagrantan napisana unazad: natnargalf i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. флагранс) 1. који гори, ватрен, жесток; 2. очевидан, очит, који боде очи, отворен, несумњив; ин флагранти (лат. ин флагранти сц. делицто) на делу, тј. ухваћен.

Slično: 
Flauta muz. drven duvački instrument, sa tokovima višim od tonova svih osta...
Flatulencija med. nadutost trbuha usled gasova....
Flaster med. melem namazan na naročitu tkaninu ....
Flankonada u mačevanju: bočni udarac....
Flankirati voj. udariti s boka, napadati s boka; zaštićavati s boka; utvrćivat...
Flanka bok, slabina; voj. bok, strana, krajnji deo krila vojske, krilo....
Sve reči na slovo f