Skip to main content

Flajer značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (eng. flyer, flier „letač") 1. -kh. na-prava na mašini za predenje koja namotava konac na kalemove; 2.sport: brz trkački konj.

Reč Flajer napisana unazad: rejalf i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (енг. флyер, флиер „летач") 1. -кх. на-права на машини за предење која намотава конац на калемове; 2. сп. брз тркачки коњ.

Slično: 
Flauta muz. drven duvački instrument, sa tokovima višim od tonova svih osta...
Flatulencija med. nadutost trbuha usled gasova....
Flaster med. melem namazan na naročitu tkaninu ....
Flankonada u mačevanju: bočni udarac....
Flankirati voj. udariti s boka, napadati s boka; zaštićavati s boka; utvrćivat...
Flanka bok, slabina; voj. bok, strana, krajnji deo krila vojske, krilo....
Sve reči na slovo f