Skip to main content

Flakcescencija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od latinske reči: flaccescentia) laba-vost, mlitavost; flakcescencija pulmo-num (od latinske reči: flaccescentia pulmonum)medicina: mlitavost, uzetost pluća.

Reč Flakcescencija napisana unazad: ajicnecseckalf i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (нлат. флаццесцентиа) лаба-вост, млитавост; флакцесценција пулмо-нум (нлат. флаццесцентиа пулмонум) мед. млитавост, узетост плућа.

Slično: 
Flauta muz. drven duvački instrument, sa tokovima višim od tonova svih osta...
Flatulencija med. nadutost trbuha usled gasova....
Flaster med. melem namazan na naročitu tkaninu ....
Flankonada u mačevanju: bočni udarac....
Flankirati voj. udariti s boka, napadati s boka; zaštićavati s boka; utvrćivat...
Flanka bok, slabina; voj. bok, strana, krajnji deo krila vojske, krilo....
Sve reči na slovo f