Skip to main content

Flamboajan značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (fr. flamboyant) apx. „plameni stil", oblik stila pozne gotike, u XV i XVI veku u Francuskoj i Engleskoj, sa plamenastim ukrasima na prozorima.

Reč Flamboajan napisana unazad: najaobmalf i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. фламбоyант) апx. „пламени стил", облик стила позне готике, у XВ и XВИ веку у Француској и Енглеској, са пламенастим украсима на прозорима.

Slično: 
Flauta muz. drven duvački instrument, sa tokovima višim od tonova svih osta...
Flatulencija med. nadutost trbuha usled gasova....
Flaster med. melem namazan na naročitu tkaninu ....
Flankonada u mačevanju: bočni udarac....
Flankirati voj. udariti s boka, napadati s boka; zaštićavati s boka; utvrćivat...
Flanka bok, slabina; voj. bok, strana, krajnji deo krila vojske, krilo....
Sve reči na slovo f