Skip to main content

Flamingo značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski flamma plamen)zoologija: plame-nac, crvena čaplja (ptica slična rodi, u Zapadnoj Aziji i Sev. Africi).

Reč Flamingo napisana unazad: ognimalf i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. фламма пламен) зоол. пламе-нац, црвена чапља (птица слична роди, у Западној Азији и Сев. Африци).

Slično: 
Flauta muz. drven duvački instrument, sa tokovima višim od tonova svih osta...
Flatulencija med. nadutost trbuha usled gasova....
Flaster med. melem namazan na naročitu tkaninu ....
Flankonada u mačevanju: bočni udarac....
Flankirati voj. udariti s boka, napadati s boka; zaštićavati s boka; utvrćivat...
Flanka bok, slabina; voj. bok, strana, krajnji deo krila vojske, krilo....
Sve reči na slovo f