Skip to main content

Flamirati značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski flammare) u finom stolar-stvu: na letvi, dasci i dr. napraviti plamenaste ureze.

Reč Flamirati napisana unazad: itarimalf i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. фламмаре) у фином столар-ству: на летви, дасци и др. направити пламенасте урезе.

Slično: 
Flauta muz. drven duvački instrument, sa tokovima višim od tonova svih osta...
Flatulencija med. nadutost trbuha usled gasova....
Flaster med. melem namazan na naročitu tkaninu ....
Flankonada u mačevanju: bočni udarac....
Flankirati voj. udariti s boka, napadati s boka; zaštićavati s boka; utvrćivat...
Flanka bok, slabina; voj. bok, strana, krajnji deo krila vojske, krilo....
Sve reči na slovo f