Skip to main content

Flanel značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (fr. flanelle) mekana vunena ili pamučne tkanina, tkana kao platno, služi za izradu toplog rublja.

Reč Flanel napisana unazad: lenalf i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. фланелле) мекана вунена или памучне тканина, ткана као платно, служи за израду топлог рубл>а.

Slično: 
Flauta muz. drven duvački instrument, sa tokovima višim od tonova svih osta...
Flatulencija med. nadutost trbuha usled gasova....
Flaster med. melem namazan na naročitu tkaninu ....
Flankonada u mačevanju: bočni udarac....
Flankirati voj. udariti s boka, napadati s boka; zaštićavati s boka; utvrćivat...
Flanka bok, slabina; voj. bok, strana, krajnji deo krila vojske, krilo....
Sve reči na slovo f