Skip to main content

Flavescentan značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski flavescere, flavescens) koji prelazi u zlatnožuto, žućkast.

Reč Flavescentan napisana unazad: natnecsevalf i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. флавесцере, флавесценс) који прелази у златножуто, жућкаст.

Slično: 
Flauta muz. drven duvački instrument, sa tokovima višim od tonova svih osta...
Flatulencija med. nadutost trbuha usled gasova....
Flaster med. melem namazan na naročitu tkaninu ....
Flankonada u mačevanju: bočni udarac....
Flankirati voj. udariti s boka, napadati s boka; zaštićavati s boka; utvrćivat...
Flanka bok, slabina; voj. bok, strana, krajnji deo krila vojske, krilo....
Sve reči na slovo f