Skip to main content

Flažolet značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (fr. flageolet) muz. mala uzdužna flauta sa šest rupica; upotrebljavana ze vreme baroka rokokoa u muzici za igru.

Reč Flažolet napisana unazad: teložalf i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. флагеолет) муз. мала уздужна флаута са шест рупица; употребљавана зе време барока рококоа у музици за игру.

Slično: 
Flauta muz. drven duvački instrument, sa tokovima višim od tonova svih osta...
Flatulencija med. nadutost trbuha usled gasova....
Flaster med. melem namazan na naročitu tkaninu ....
Flankonada u mačevanju: bočni udarac....
Flankirati voj. udariti s boka, napadati s boka; zaštićavati s boka; utvrćivat...
Flanka bok, slabina; voj. bok, strana, krajnji deo krila vojske, krilo....
Sve reči na slovo f