Skip to main content

Flegma značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phlegma sluz, sluzava tečnost u telu) 1. kod starih hemičara: vodnjikavi ostatak destilacije neke alkoholne tečnosti; 2. danas: alkoholom siromašni sirovi špiritus; 3. kod starih medicina-ra: tobožnja sluzasta krv kao osnova flegmatlčnog temperamenta; otuda: prirodna neosetljivost i tromost, hladnokrvnost, ravnodušnost.

Reč Flegma napisana unazad: amgelf i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. пхлегма слуз, слузава течност у телу) 1. код старих хемичара: водњикави остатак дестилације неке алкохолне течности; 2. данас: алкохолом сиромашни сирови шпиритус; 3. код старих медицина-ра: тобожња слузаста крв као основа флегматлчног темперамента; отуда: природна неосетљивост и тромост, хладнокрвност, равнодушност.

Slično: 
Fleš 1. magnezijumova svetlost pri fo-tografisanju; blic. fleš 2. figu...
Flertovati zabavljati se, udvarati se, ašikovati, koketirati....
Flert zabavljate, udvaranje, ašikovanje, ljubakanje, namigivanje, očijukan...
Fleret četvorougaoni tanak mač sa kuglicom na vrhu, služi za vežbanje u ma...
Flenkokratija vlast slugeranja, lakeje, udvorica. ...
Flenkiizam dodvoravanje, slugeranjstvo; osobina u karakteru eng. naroda da se ...
Sve reči na slovo f