Skip to main content

Flenkiizam značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (eng. flunkeyism) dodvoravanje, slugeranjstvo; osobina u karakteru eng. naroda da se strasno, ali kratkotrajno, oduševi nekom namerom, mišlju, nekim čovekom itd.

Reč Flenkiizam napisana unazad: maziiknelf i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (енг. флункеyисм) додворавање, слугерањство; особина у карактеру енг. народа да се страсно, али краткотрајно, одушеви неком намером, мишљу, неким човеком итд.

Slično: 
Fleš 1. magnezijumova svetlost pri fo-tografisanju; blic. fleš 2. figu...
Flertovati zabavljati se, udvarati se, ašikovati, koketirati....
Flert zabavljate, udvaranje, ašikovanje, ljubakanje, namigivanje, očijukan...
Fleret četvorougaoni tanak mač sa kuglicom na vrhu, služi za vežbanje u ma...
Flenkokratija vlast slugeranja, lakeje, udvorica. ...
Flenkiizam dodvoravanje, slugeranjstvo; osobina u karakteru eng. naroda da se ...
Sve reči na slovo f