Skip to main content

Fleret značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (fr. fleuret) četvorougaoni tanak mač sa kuglicom na vrhu, služi za vežbanje u mačevanju; tkanina od otpadaka svile, polusvilena tkanina; floretorika:

Reč Fleret napisana unazad: terelf i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. флеурет) четвороугаони танак мач са куглицом на врху, служи за вежбање у мачевању; тканина од отпадака свиле, полусвилена тканина; флорет.

Slično: 
Fleš 1. magnezijumova svetlost pri fo-tografisanju; blic. fleš 2. figu...
Flertovati zabavljati se, udvarati se, ašikovati, koketirati....
Flert zabavljate, udvaranje, ašikovanje, ljubakanje, namigivanje, očijukan...
Fleret četvorougaoni tanak mač sa kuglicom na vrhu, služi za vežbanje u ma...
Flenkokratija vlast slugeranja, lakeje, udvorica. ...
Flenkiizam dodvoravanje, slugeranjstvo; osobina u karakteru eng. naroda da se ...
Sve reči na slovo f