Skip to main content

Fleš značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (skr. mesto flešlajt od eng. flash-light) 1. magnezijumova svetlost pri fo-tografisanju; blic. fleš (eng. flush pun, bogat, obilan) 2. figura u kartama kod pokera kad igrač složi sve karte jedne boje po redu

Reč Fleš napisana unazad: šelf i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (скр. место флешлајт од енг. фласх-лигхт) 1. магнезијумова светлост при фо-тографисању; блиц. флеш (енг. флусх пун, богат, обилан) 2. фигура у картама код покера кад играч сложи све карте једне боје по реду

Slično: 
Fleš 1. magnezijumova svetlost pri fo-tografisanju; blic. fleš 2. figu...
Flertovati zabavljati se, udvarati se, ašikovati, koketirati....
Flert zabavljate, udvaranje, ašikovanje, ljubakanje, namigivanje, očijukan...
Fleret četvorougaoni tanak mač sa kuglicom na vrhu, služi za vežbanje u ma...
Flenkokratija vlast slugeranja, lakeje, udvorica. ...
Flenkiizam dodvoravanje, slugeranjstvo; osobina u karakteru eng. naroda da se ...
Sve reči na slovo f