Skip to main content

Flenkokratija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (eng. flunkey slugeranja, od grčke reči: krateo vladam) vlast slugeranja, lakeje, udvorica.

Reč Flenkokratija napisana unazad: ajitarkoknelf i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (енг. флункеy слугерања, грч. кратео владам) власт слугерања, лакеје, удворица.

Slično: 
Fleš 1. magnezijumova svetlost pri fo-tografisanju; blic. fleš 2. figu...
Flertovati zabavljati se, udvarati se, ašikovati, koketirati....
Flert zabavljate, udvaranje, ašikovanje, ljubakanje, namigivanje, očijukan...
Fleret četvorougaoni tanak mač sa kuglicom na vrhu, služi za vežbanje u ma...
Flenkokratija vlast slugeranja, lakeje, udvorica. ...
Flenkiizam dodvoravanje, slugeranjstvo; osobina u karakteru eng. naroda da se ...
Sve reči na slovo f