Skip to main content

Flegmagoga značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phlegma sluz, sluzava tečnost, ago odvodim) pl.medicina: sredstva za izbacivanje sluzi (šlajma).

Reč Flegmagoga napisana unazad: agogamgelf i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пхлегма слуз, слузава течност, аго одводим) пл. мед. средства за избацивање слузи (шлајма).

Slično: 
Fleš 1. magnezijumova svetlost pri fo-tografisanju; blic. fleš 2. figu...
Flertovati zabavljati se, udvarati se, ašikovati, koketirati....
Flert zabavljate, udvaranje, ašikovanje, ljubakanje, namigivanje, očijukan...
Fleret četvorougaoni tanak mač sa kuglicom na vrhu, služi za vežbanje u ma...
Flenkokratija vlast slugeranja, lakeje, udvorica. ...
Flenkiizam dodvoravanje, slugeranjstvo; osobina u karakteru eng. naroda da se ...
Sve reči na slovo f