Skip to main content

Flegmatik značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phlegmatikos sluzav, pun žitke sluzi) čovek hladne krvi, čovek koji se teško uzbuđuje, hladan, ravnodušan, neosetljiv čovek.

Reč Flegmatik napisana unazad: kitamgelf i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пхлегматикос слузав, пун житке слузи) човек хладне крви, човек који се тешко узбуђује, хладан, равнодушан, неосетљив човек.

Slično: 
Fleš 1. magnezijumova svetlost pri fo-tografisanju; blic. fleš 2. figu...
Flertovati zabavljati se, udvarati se, ašikovati, koketirati....
Flert zabavljate, udvaranje, ašikovanje, ljubakanje, namigivanje, očijukan...
Fleret četvorougaoni tanak mač sa kuglicom na vrhu, služi za vežbanje u ma...
Flenkokratija vlast slugeranja, lakeje, udvorica. ...
Flenkiizam dodvoravanje, slugeranjstvo; osobina u karakteru eng. naroda da se ...
Sve reči na slovo f