Skip to main content

Fleksija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski flexio savijanje)gramatika: menjan>e, promena (brojna, glagolska, zamenička, imenička, mešovita, neodređena, određena, pridevna, složena).

Reč Fleksija napisana unazad: ajiskelf i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. флеxио савијање) грам. мењан>е, промена (бројна, глаголска, заменичка, именичка, мешовита, неодређена, одређена, придевна, сложена).

Slično: 
Fleš 1. magnezijumova svetlost pri fo-tografisanju; blic. fleš 2. figu...
Flertovati zabavljati se, udvarati se, ašikovati, koketirati....
Flert zabavljate, udvaranje, ašikovanje, ljubakanje, namigivanje, očijukan...
Fleret četvorougaoni tanak mač sa kuglicom na vrhu, služi za vežbanje u ma...
Flenkokratija vlast slugeranja, lakeje, udvorica. ...
Flenkiizam dodvoravanje, slugeranjstvo; osobina u karakteru eng. naroda da se ...
Sve reči na slovo f