Skip to main content

Fleksivan značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski flexio savijanje)gramatika: koji ima fleksiju; fleksivni jezici jezici koji imaju fleksiju, npr. indoevropski.

Reč Fleksivan napisana unazad: naviskelf i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. флеxио савијање) грам. који има флексију; флексивни језици језици који имају флексију, нпр. индоевропски.

Slično: 
Fleš 1. magnezijumova svetlost pri fo-tografisanju; blic. fleš 2. figu...
Flertovati zabavljati se, udvarati se, ašikovati, koketirati....
Flert zabavljate, udvaranje, ašikovanje, ljubakanje, namigivanje, očijukan...
Fleret četvorougaoni tanak mač sa kuglicom na vrhu, služi za vežbanje u ma...
Flenkokratija vlast slugeranja, lakeje, udvorica. ...
Flenkiizam dodvoravanje, slugeranjstvo; osobina u karakteru eng. naroda da se ...
Sve reči na slovo f