Skip to main content

Flektirati značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski flectere menjati)gramatika: menjati (imenice, prideve, zamenice, brojeve, glagole).

Reč Flektirati napisana unazad: itaritkelf i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. флецтере мењати) грам. мењати (именице, придеве, заменице, бројеве, глаголе).

Slično: 
Fleš 1. magnezijumova svetlost pri fo-tografisanju; blic. fleš 2. figu...
Flertovati zabavljati se, udvarati se, ašikovati, koketirati....
Flert zabavljate, udvaranje, ašikovanje, ljubakanje, namigivanje, očijukan...
Fleret četvorougaoni tanak mač sa kuglicom na vrhu, služi za vežbanje u ma...
Flenkokratija vlast slugeranja, lakeje, udvorica. ...
Flenkiizam dodvoravanje, slugeranjstvo; osobina u karakteru eng. naroda da se ...
Sve reči na slovo f