Skip to main content

Fundament značenje

šta znači Fundament

Na latinici: Definicija i značenje reči Fundament (latinski fundamentum) osnov, osnova, temelj;tipografija: ploča na štamparskoj mašini na kojoj se učvršćuje forma.

Reč Fundament sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. фундаментум) основ, основа, темељ; тип. плоча на штампарској машини на којој се учвршћује форма.


Funta 1. mera za težinu: u Nemačkoj = 500 grama, u Engleskoj = 453,5972 g...
Funkcionisati raditi, dejstvovati, delati, ići ; vršiti službu, službovati....
Funkcioner službenik, činovnik; namešte-nik; lice kome je poverena izvesna du...
Funkcionalan radni, koji se tiče rada; med. funkcionalne bolesti bolesti izazva...
Funkcija rad, radnja; poziv, služba, službovanje, vršenje neke dužnosti; du...
Funikulitis med. zapaljenje semenog kanala. ...
Sve reči na slovo f