Skip to main content

Funkcija značenje

šta znači Funkcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Funkcija (latinski functio vršenje; vršenje službe) rad, radnja; poziv, služba, službovanje, vršenje neke dužnosti; dužnost; zadatak;biologija: rad koji obavlja neki organ; matematika: promenljive veličina koja zavisi od druge neke veličine, zavisnost, odnos; za jednu veličinu kaže se da je funkcija (ili: da zavisi od) druge veličine kad za svaku posebnu vrednost jedne postoji od-govarajuća vrednost ili niz odgovarajućih vrednosti druge.

Reč Funkcija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. фунцтио вршење; вршење службе) рад, радња; позив, служба, службовање, вршење неке дужности; дужност; задатак; биол. рад који обавља неки орган; мат. променљиве величина која зависи од друге неке величине, зависност, однос; за једну величину каже се да је функција (или: да зависи од) друге величине кад за сваку посебну вредност једне постоји од-говарајућа вредност или низ одговарајућих вредности друге.


Funta 1. mera za težinu: u Nemačkoj = 500 grama, u Engleskoj = 453,5972 g...
Funkcionisati raditi, dejstvovati, delati, ići ; vršiti službu, službovati....
Funkcioner službenik, činovnik; namešte-nik; lice kome je poverena izvesna du...
Funkcionalan radni, koji se tiče rada; med. funkcionalne bolesti bolesti izazva...
Funkcija rad, radnja; poziv, služba, službovanje, vršenje neke dužnosti; du...
Funikulitis med. zapaljenje semenog kanala. ...
Sve reči na slovo f