Skip to main content

Funkcionisati značenje

šta znači Funkcionisati

Na latinici: Definicija i značenje reči Funkcionisati (latinski functio) raditi, dejstvovati, delati, ići (npr. sat); vršiti službu, službovati.

Reč Funkcionisati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. фунцтио) радити, дејствовати, делати, ићи (нпр. сат); вршити службу, службовати.


Funta 1. mera za težinu: u Nemačkoj = 500 grama, u Engleskoj = 453,5972 g...
Funkcionisati raditi, dejstvovati, delati, ići ; vršiti službu, službovati....
Funkcioner službenik, činovnik; namešte-nik; lice kome je poverena izvesna du...
Funkcionalan radni, koji se tiče rada; med. funkcionalne bolesti bolesti izazva...
Funkcija rad, radnja; poziv, služba, službovanje, vršenje neke dužnosti; du...
Funikulitis med. zapaljenje semenog kanala. ...
Sve reči na slovo f