Skip to main content

Funkcioner značenje

šta znači Funkcioner

Na latinici: Definicija i značenje reči Funkcioner (latinski functio vršenje; vršenje službe) službenik, činovnik; namešte-nik; lice kome je poverena izvesna dužnost u nekom društvu, ustanovi itd. (npr. partijski, sportski funkcioner).

Reč Funkcioner sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. фунцтио вршење; вршење службе) службеник, чиновник; намеште-ник; лице коме је поверена извесна дужност у неком друштву, установи итд. (нпр. партијски, спортски функционер).


Funta 1. mera za težinu: u Nemačkoj = 500 grama, u Engleskoj = 453,5972 g...
Funkcionisati raditi, dejstvovati, delati, ići ; vršiti službu, službovati....
Funkcioner službenik, činovnik; namešte-nik; lice kome je poverena izvesna du...
Funkcionalan radni, koji se tiče rada; med. funkcionalne bolesti bolesti izazva...
Funkcija rad, radnja; poziv, služba, službovanje, vršenje neke dužnosti; du...
Funikulitis med. zapaljenje semenog kanala. ...
Sve reči na slovo f