Skip to main content

Funkcionalan značenje

šta znači Funkcionalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Funkcionalan (od latinske reči: functionalis) radni, koji se tiče (nekog) rada;medicina: funkcionalne bolesti bolesti izazvane poremećajem funkcije, a organi nisu oštećeni (supr. organske bolesti).

Reč Funkcionalan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. фунцтионалис) радни, који се тиче (неког) рада; мед. функционалне болести болести изазване поремећајем функције, а органи нису оштећени (супр. органске болести).


Funta 1. mera za težinu: u Nemačkoj = 500 grama, u Engleskoj = 453,5972 g...
Funkcionisati raditi, dejstvovati, delati, ići ; vršiti službu, službovati....
Funkcioner službenik, činovnik; namešte-nik; lice kome je poverena izvesna du...
Funkcionalan radni, koji se tiče rada; med. funkcionalne bolesti bolesti izazva...
Funkcija rad, radnja; poziv, služba, službovanje, vršenje neke dužnosti; du...
Funikulitis med. zapaljenje semenog kanala. ...
Sve reči na slovo f