Skip to main content

Fundiran značenje

šta znači Fundiran

Na latinici: Definicija i značenje reči Fundiran (latinski fundare osnovati; zasnovati) osiguran, obezbeđen, sa pokrićem; fundiran dug dug za koji ima pokrića; fundira-ni prihod obezbeđen, siguran prihod (od imanja).

Reč Fundiran sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. фундаре основати; засновати) осигуран, обезбеђен, са покрићем; фундиран дуг дуг за који има покрића; фундира-ни приход обезбеђен, сигуран приход (од имања).


Funta 1. mera za težinu: u Nemačkoj = 500 grama, u Engleskoj = 453,5972 g...
Funkcionisati raditi, dejstvovati, delati, ići ; vršiti službu, službovati....
Funkcioner službenik, činovnik; namešte-nik; lice kome je poverena izvesna du...
Funkcionalan radni, koji se tiče rada; med. funkcionalne bolesti bolesti izazva...
Funkcija rad, radnja; poziv, služba, službovanje, vršenje neke dužnosti; du...
Funikulitis med. zapaljenje semenog kanala. ...
Sve reči na slovo f