Skip to main content

Fundirati značenje

šta znači Fundirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Fundirati (latinski fundare) 1. udariti temelj čemu, osnovati, ustanoviti; 2. uložiti, dati novac na priplod; 3. obrazložiti, potkrepiti dokazima.

Reč Fundirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. фундаре) 1. ударити темељ чему, основати, установити; 2. уложити, дати новац на приплод; 3. образложити, поткрепити доказима.


Funta 1. mera za težinu: u Nemačkoj = 500 grama, u Engleskoj = 453,5972 g...
Funkcionisati raditi, dejstvovati, delati, ići ; vršiti službu, službovati....
Funkcioner službenik, činovnik; namešte-nik; lice kome je poverena izvesna du...
Funkcionalan radni, koji se tiče rada; med. funkcionalne bolesti bolesti izazva...
Funkcija rad, radnja; poziv, služba, službovanje, vršenje neke dužnosti; du...
Funikulitis med. zapaljenje semenog kanala. ...
Sve reči na slovo f